Warunki zwrotów towarów

Warunki zwrotów towarów zakupionych w firmie Ayos Krzysztof Ciągło, zwanej dalej Firmą

  1. Właściwym adresem e-mail do wysyłania korespondencji do Firmy jest: ultraperformance.pl@yahoo.com. Skrzynka e-mailowa wysyłające automatyczne wiadomości z potwierdzeniem dokonania zamówienia / wykonania płatności / zmiany statusu zamówienia nie przyjmuje wiadomości.
  2. Adres do zwrotów: ul. Gruntowa 6, 42-221 Częstochowa tel. dla przewoźnika: 731737564
  3. Konsument (w rozumieniu Ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta z Dz.U.2019.0.134) ma prawo do dokonania zwrotu wysyłkowo zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia zamówienia.
  4. Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania tylko w taki sposób, jak mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  5. Kontrahent zwracający towar, winien go odesłać ze wszystkimi akcesoriami na własny koszt, załączając kopię dowodu zakupu towaru (jeśli został wydany) i pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy wraz z informacją, czy zwrot pieniędzy ma być dokonany poprzez kompensatę wartości kolejnego, będącego w trakcie realizacji zamówienia, czy zwrócony na instrument płatniczy, za pomocą którego dokonano płatności (w przypadku zamówień przedpłaconych) / rachunek bankowy (w przypadku zamówień opłaconych przy odbiorze).
  6. Zwracany towar musi zostać starannie zapakowany, celem zabezpieczenia go przed uszkodzeniem podczas transportu. Do towaru należy dołączyć dokładny opis zwracanych rzeczy: kod towaru (z dokumentu sprzedaży), pełna nazwa, ilość sztuk oraz adres zwrotny. Na paczce należy umieścić napis "ZWROT".
  7. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje kontrahentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kontrahenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi właściciel sklepu nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kontrahenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której kontrahent wyraźnie żądał, aby właściciel sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli właściciel sklepu świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kontrahent żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kontrahentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 10) zawartej w drodze aukcji publicznej; 11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kontrahenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela sklepu o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. Każdy smartwatch ma unikalny numer (licencję) na kopercie zegarka oraz w pamięci elektronicznej. Niektóre zestawy LED mają unikalne numery na przewodach retrofitów. Próby wyłudzenia polegające na przysyłaniu jako towar zwracany przedmiotów niezakupionych w Firmie, będą zgłaszane do prokuratury.

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami - KODEKS CYWILNY.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl