Warunki reklamacji

Warunki gwarancji i reklamacji w firmie Ayos Krzysztof Ciągło, zwanej dalej Firmą


1.1. Adres do reklamacji: Częstochowa, ul. Gruntowa 6, tel. dla przewoźnika: 451637416.
1.2. Plomby gwarancyjne nie mogą być zerwane lub uszkodzone. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami.
1.3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami, zasilaniem nieprawidłowo dobranymi zasilaczami.
1.4. Urządzenie, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta, nie podlegają gwarancji.
1.5. Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagany jest kompletny towar.
1.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy lub jej zaniechania przez sprzedawane produkty.
1.7. Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.
1.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zwrócona kwota zakupu. Przy reklamacji należy podać numer rachunku bankowego, na które mają trafić pieniądze przy ewentualnym ich zwrocie.
1.9. Opis reklamacji prosimy zgłaszać mailowo na adres ultraperformance.pl@yahoo.com, podając dane potrzebne do identyfikacji kupującego i zamówienia.
2.1. Przesyłki
2.1.1. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.
2.1.2. Gdy w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również towar w nim zawarty może być uszkodzony, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy napisać adnotację o jej szkodzeniu.
2.1.3. Po przyjęciu przesyłki należy ją niezwłocznie rozpakować i sprawdzić stan zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki należy bezzwłocznie wezwać przewoźnika do sporządzenia protokołu szkody w sposób przewidziany regulaminem świadczonej przez przewoźnika usługi (najczęściej w ciągu 7 dni w przypadku wad, których nie da się zauważyć przy odbiorze). Koniecznie trzeba w nim (protokole szkody) zawrzeć informacje o wszelkich uszkodzeniach opakowania wewnętrznego i zewnętrznego (np. koperty). W przypadku przesyłek paczkomatowych należy wybrać na ekranie paczkomatu opcję "mam uwagi do przesyłki" (lub podobnie sformułowaną) i postąpić zgodnie z instrukcją na ekranie. Kopię protokołu szkody lub informację o tym, że został sporządzony przy paczkomacie należy przesłać niezwłocznie do Firmy e-mailem na adres: ultraperformance.pl@yahoo.com.
2.1.4. Niezwłocznie po przyjęciu przesyłki należy sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z treścią złożonego zamówienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy ten fakt niezwłocznie zgłosić, wysyłając opis sytuacji e-mailem na adres: ultraperformance.pl@yahoo.com.
2.2. Towar niesprawny
2.2.1. Wady przed rozpoczęciem eksploatacji
2.2.1.1. Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania.
2.2.1.2. Jeżeli okaże się zaraz po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 48 godzin, że towar ma jakieś wady techniczne (nowe urządzenie nie pracuje poprawnie), prosimy dostarczyć towar do oddziału Firmy. Firma nie odbiera przesyłek wysłanych na nasz koszt i nieuzgodnionych.
2.2.1.3. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany, z opisem usterki wraz z danymi potrzebnymi do identyfikacji kupującego i kopią dowodu zakupu (jeśli został wydany). Na paczce prosimy umieścić napis "PRZEDSPRZEDAŻ-SERWIS".
2.2.1.4. Jeżeli niesprawny towar nie nosi śladów użytkowania wynikłych z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.3.1.1., jest kompletny i posiada nieuszkodzone opakowanie, to towar wymienimy na pełnowartościowy i wyślemy na nasz koszt lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy kwotę zakupu.
2.2.1.5. Jeżeli niesprawne urządzenie nosi ślady użytkowania wynikłe z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.3.1.1. lub nie jest kompletne, albo posiada uszkodzone opakowanie, lub z innych względów nie nadaje się do wymiany, to towar zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym terminie i wysłany do kontrahenta na nasz koszt.
2.3. Gdy towar ulegnie uszkodzeniu

2.3.1. Zgłoszenie gwarancyjne musi zawierać co najmniej: termin zgłoszenia reklamacji, dane osoby reklamującej, dane sprzedawcy i sklepu, datę zakupu, opis nieścisłości / wady reklamowanej rzeczy, moment (datę) jej zauważenia, żądanie i jego podstawę (reklamacja / rękojmia), podpis kupującego. Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych elementów pozostawia się bez rozpoznania do czasu uzupełnienia braków formalnych.
2.3.2. Reklamację można zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od zauważenia wady. Uszkodzone urządzenie do naprawy gwarancyjnej należy wysłać na własny koszt na adres wskazany powyżej. Adres podatkowy firmy nie jest właściwym adresem do wysyłki. Przesyłki wysyłane na koszt Firmy nie będą odbierane.
2.3.3. Jeżeli reklamowany towar nie zostanie zakwalifikowany do naprawy gwarancyjnej, a Kontrahent zdecyduje się na jego naprawę, zostaną naliczone koszty naprawy. Kosztorys naprawy jest w takiej sytuacji przedstawiany Kontrahentowi do akceptacji przed przystąpieniem do naprawy.
2.3.4. Reklamowane towary powinny być odsyłane kompletne (wyjątkiem są żarówki) i bezpiecznie zapakowane. Na paczce prosimy umieścić napis "SERWIS".
2.3.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, urządzenie zostanie naprawione w najkrótszym możliwym terminie i wysłane do kontrahenta na nasz koszt.
2.3.6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, ale urządzenia nie da się naprawić lub koszt naprawy przekracza wartość urządzenia, zostanie ono wymienione na wolne od wad lub zwrócimy kwotę zakupu.

2.3.7. Okres gwarancyjny wynosi: 24 miesiące dla Konsumentów, 12 miesięcy dla firm. Rękojmia dla firm jest wyłączona.
Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami - KODEKS CYWILNY, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. (Prawo Pocztowe).

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl